Βραβεία

Σημαντικά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις
σε διεθνείς εκθέσεις οίνου και διεθνή περιοδικά

GOLDEN PRICE LAGARA

2007

GOLDEN PRICE

2008

SILVER MEDAL

2008

BEST GREEK WINE

2009