Διακρίσεις

Σημαντικές Διακρίσεις σε διεθνείς εκθέσεις οίνου και διεθνή περιοδικά.

GOLDEN PRICE LAGARA

2007

GOLDEN PRICE

2008

SILVER MEDAL

2008

BEST GREEK WINE

2009