Το ιδιαίτερο μικροκλίμα των Αβδήρων είναι ιδεατό για την αμπελοκαλλιέργεια λόγω του ότι το καλοκαίρι υπάρχουν παρά μόνο οι ελάχιστες αναγκαίες βροχοπτώσεις και χαμηλές βραδινές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τα προκύπτοντα παραγόμενα κρασιά να έχουν τα δε λευκά και ροζέ έναν ελαφρύ έντονο αρωματικό χαρακτήρα με αρκετή οξύτητα, τα δε ερυθρά έναν πλούσιο χαρακτήρα ικανό για μακρόχρονη παλαίωση.
Η επιλογή των περιοχών όπου καλλιεργούνται οι διάφορες ποικιλίες έγινε ύστερα από επιστημονική μελέτη σε συνεργασία με αναγνωρισμένους Γεωπόνους και Οινολόγους βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή αυτών στο μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής των Αβδήρων.
Η καλλιέργεια αναπτύσσεται σε αμπελοτεμάχια που βρίσκονται σε λόφους υψομέτρου 100-250 μέτρων, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είτε μακριά είτε κοντά στο Θρακικό πέλαγος όμως πάντα γύρω από τον οικισμό των Αβδήρων. Επιμερίζονται σε δύο κυρίως κατηγορίες, αναφορικά με τη σύσταση του εδάφους, όπου στην πρώτη, είναι τα ψηλότερα, με αργιλοπηλώδη εδάφη, εντατικής καλλιέργειας και στη δεύτερη με αργιλοπηλώδη εδάφη με κροκάλα και επιφανειακή πέτρα.
Ο κύριος όγκος των ερυθρών ποικιλιών καλλιεργούνται προς τα νότια κοντά στο Θρακικό πέλαγος και αντίστοιχα οι περισσότερες λευκές προς τα βόρεια. Οι γηγενείς ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι η ερυθρή αρχέγονη Λημνιό και οι Θρακικες, η ερυθρωπή Παμίδι η ερυθρή Μαυρούδι Θράκης και η λευκη Ζουμιάτης. Από τις διεθνείς ποικιλίες καλλιεργούνται οι κοσμοπολίτικες λευκές Chardonnay και Sauvignon blanc, οι δημοφιλείς ερυθρές Syrah, Merlot και η σπάνια γαλλική Cinsaut.