Οι αμπελώνες μας στη Θράκη

Το ιδιαίτερο μικροκλίμα των Αβδήρων είναι ιδεατό για την αμπελοκαλλιέργεια, καθώς το καλοκαίρι υπάρχουν παρά μόνο οι ελάχιστες αναγκαίες βροχοπτώσεις και χαμηλές βραδινές θερμοκρασίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προκύπτοντα παραγόμενα κρασιά να έχουν, τα λευκά και τα ροζέ έναν ελαφρύ έντονο αρωματικό χαρακτήρα με αρκετή οξύτητα, ενώ τα ερυθρά, έναν πλούσιο χαρακτήρα, ικανό για μακρόχρονη παλαίωση.


Η επιλογή των περιοχών όπου καλλιεργούνται οι διάφορες ποικιλίες έγινε ύστερα από επιστημονική μελέτη, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους Γεωπόνους και Οινολόγους, έχοντας ως βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας, για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή αυτών στο μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής των Αβδήρων.


Η καλλιέργεια αναπτύσσεται σε αμπελοτεμάχια, που βρίσκονται σε λόφους υψομέτρου 100-250 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είτε μακριά είτε κοντά στο Θρακικό πέλαγος, όμως πάντα γύρω από τον οικισμό των Αβδήρων. Χωρίζονται σε δύο κυρίως κατηγορίες, αναφορικά με τη σύσταση του εδάφους. Στην πρώτη είναι τα ψηλότερα, με αργιλοπηλώδη εδάφη, εντατικής καλλιέργειας και στη δεύτερη ανήκουν αυτά με αργιλοπηλώδη εδάφη με κροκάλα και επιφανειακή πέτρα.


Ο κύριος όγκος των ερυθρών ποικιλιών καλλιεργούνται προς τα νότια, κοντά στο Θρακικό πέλαγος και αντίστοιχα ο κύριος όγκος των λευκών ποικιλιών καλλιεργούνται προς τα βόρεια. Οι γηγενείς ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι η ερυθρή αρχέγονη Λημνιό και οι Θρακικές, η ερυθρωπή Παμίδι, η ερυθρή Μαυρούδι Θράκης και η λευκή Ζουμιάτης. Από τις διεθνείς ποικιλίες καλλιεργούνται οι κοσμοπολίτικες λευκές Chardonnay και Sauvignon Blanc, οι δημοφιλείς ερυθρές Syrah, Merlot και η σπάνια γαλλική Cinsaut.